Księgowość, rachunkowość i podatki - dla Twojej Firmy

Adres:

Perscriptor

Biuro Usług
Rachunkowo - Księgowych
mgr inż. Krzysztof Pikula

ul. B. Wapowskiego 1 lok. 8 A
20-491 Lublin
tel./fax: 081 441 74 59
kom.: (0) 505 546 690
e-mail: perscriptor@onet.eu

• rachunkowość • księgowość • podatki •

Świadczymy usługi w zakresie:

Powyższy wykaz nie jest zamkniętym katalogiem, a  jedynie wyszczególnieniem usług najczęściej realizowanych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

Prowadzenie spraw ZUS i rozliczeń kadrowo - płacowych

Prowadzenie rozliczeń z PFRON

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych:

Copyright © 2008 Biuro Usług Rachunkowo - Księgowych PERSCRIPTOR mgr inż. Krzysztof Pikula